Docházkové a přístupové systémy

  • Dodávka, instalace, správa, servis docházkových systémů

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin.

Součásti docházkového  systému 

  • Docházkové a přístupové terminály, zámky, brány, závory, vrata, turnikety
  • Identifikační média - bezkontaktní karta nebo přívěšek, klíčenka s čipem dallas, otisk prstu
  • Software na zpracování docházky a nastavení přístupů

Docházkové systémy lze samozřejmě propojit s většinou mzdových programů které používáte.

 

  • Dodávka, instalace, správa, servis přístupových systémů

Přístupový systém slouží k sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby a prostřednictvím jednotlivých přístupových modulů můžete zamezit vstup osob do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště, můžete povolit vstup oprávněných zaměstnanců do výrobní linky ...

Součásti přístupového systému 

  • Přístupové terminály, řídící jednotky, čtečky identifikačních médií
  • Mechanické zábrany - zámky, brány, závory, vrata, turnikety
  • Identifikační média - bezkontaktní karta nebo přívěšek, klíčenka s čipem dallas, otisk prstu
  • Software pro nastavení přístupů

Docházkové a přístupové systémy nabízíme převážně značky ACS Line se software od fa. RON software